page_banner

Produkter

Högkvalitativ Dental Teaching Simulator för tandläkarutbildning JPS-FT-III

JPS FT-III simuleringssystem för dental undervisningär designad och utvecklad speciellt för tandläkarundervisning av JPS Dental.

Den imiterar i slutändan den faktiska kliniska verksamheten så att tandläkarstudenter och medicinsk personal kan utveckla korrekta operationsställningar och manipulation före klinisk operation och göra en smidig övergång till riktig klinisk behandling.

Tandlärarsimuleringen passar för tandläkaruniversitet och tandläkarutbildningscenter.


Detalj

Produkttaggar

Designad för simulering av klinisk utbildning

Dental Simulator strukturdiagram

Designad för simulering av klinisk utbildning, hjälpa studenter att utveckla rätt arbetsställning i den prekliniska studien, bemästra ergonomiska färdigheter och sedan smidigt övergå till riktig klinisk behandling.

MedJPS FT-III simuleringssystem för dental undervisning, eleverna lär sig redan från början, under mer realistiska förhållanden:

•I en preklinisk miljö lär sig eleverna med hjälp av standardkomponenter för behandlingscenter och behöver inte anpassa sig till ny utrustning senare i utbildningen
•Optimal behandlingsergonomi med höj- och sänkbara tandläkar- och assistentelement
•Bästa skydd av elevernas hälsa, med integrerad, kontinuerlig och intensiv desinfektion av interna vattenledningar
•Ny design: dubbel instrumentbricka, gör fyrhandsmanövrering verklighet.
• Driftsljus: ljusstyrkan är justerbar.

Med olika typer av tänder läge

Manikin kommer med magnetisk artikulator, den är kompatibel med olika typer av tänder

Dental Simulator strukturdiagram

Imitera verklig klinisk miljö.

Dental Simulator strukturdiagram

Elmotorer driver dockans rörelse ---- imiterar verklig klinisk miljö.

Lätt att städa

Automatisk återställningsfunktion för provdocka-systemet - ger renhet och utnyttjande av utrymmet Artificiell marmorskiva är lätt att rengöra

Dental Simulator strukturdiagram

Två förinställda positionsknappar

Dental Simulator strukturdiagram

Två förinställda positionstangenter: S1 , S2

Tangent för automatisk återställning: S0

Kan ställas in i högsta och lägsta läge

Med nödstoppsfunktion

Hommization sugvattenflaska

Sugvattenflaska är utformad för att tas bort och installeras mycket enkelt, förbättra studieeffektiviteten mycket.

Dental Simulator strukturdiagram

Projektvisning:

4
2
1
Våra dental Simulator-projekt

JPS Dental simuleringsexperter, pålitliga partners, uppriktiga för alltid!

Standardkonfiguration:

 

Produktkonfiguration

Artikel

Produktnamn

ANTAL

Anmärkning

1

LED-ljus

1 set

 

2

Fantom med kropp

1 set

 

3

3-vägs spruta

1 st

 

4

4/2-håls handstyckesrör

2 st

 

5

Ejektorsalivat

1 set

 

6

Fotkontroll

1 set

 

7

Rent vattensystem

1 set

 

8

Avloppsvattensystem

1 set

 

9

Monitor och monitorfäste

1 set

Frivillig

Teknisk parameter:

Arbetsvillkor

1.Omgivningstemperatur: 5°C ~ 40°C

2.Relativ luftfuktighet: ≤ 80 %

3.Tryck från extern vattenkälla: 0,2~ 0,4Mpa

4.Tryck av externt tryck av luftkällan: 0,6~ 0,8Mpa

5. Spänning: 220V + 22V ; 50 + 1 HZ

6.Effekt: 200W

Funktion:

Dental Teaching Simulator

1. Unik design, kompakt struktur, platsbesparande, fri rörelse, lätt att sätta. Produktstorlek: 1250(L) *1200(B) *1800(H) (mm)

2. Phantom är elmotorstyrd: från -5 till 90 grader. Den högsta positionen är 810 mm och den lägsta är 350 mm.

3.ONE TOUCH återställningsfunktion och två förinställda positionsfunktioner för fantom.

4.Instrumentbricka och assistentbricka är roterbara och hopfällbara.

5.Vattenreningssystem med vattenflaska 600mL.

6.Avloppsvattensystem med 1 100 ml spillvattenflaska och magnetisk dräneringsflaska är bekvämt för snabb demontering.

7.Både hög- och låghastighetshandstyckesrör är designade för 4-håls eller 2-håls handstycke.

8. Bordsskivan i marmor är solid och lätt att rengöra. Bordsstorleken är 530(L)*480(W)(mm)

9.Fyra självlåsande länkhjul i botten av lådan är smidiga att flytta och håller stabila.

10. Oberoende rent vatten och avloppssystem är lätt att använda. Inget behov av extra rörinstallation vilket minskar kostnaderna.

11.Snabbkoppling för extern luftkälla är bekväm att använda.

Monitorer och mikroskop och arbetsstationer är valfria

Tandsimulator med monitor och arbetsstation

Vad är en tandsimulator?

En Dental Simulator är en avancerad träningsenhet som används i tandläkarutbildning och professionell utveckling för att replikera verkliga tandbehandlingar i en kontrollerad, pedagogisk miljö. Dessa simulatorer ger tandläkarstudenter och yrkesverksamma en realistisk och praktisk upplevelse, så att de kan träna olika tandtekniker och procedurer innan de arbetar med faktiska patienter.

Avsedd användning av en dentalsimulator

Utbildningsutbildning:

Används flitigt på tandläkarskolor för att utbilda elever i en säker och kontrollerad miljö innan de utför procedurer på riktiga patienter.

Färdighetsförbättring:

Tillåter praktiserande tandläkare att förfina sina färdigheter, lära sig nya tekniker och hålla sig uppdaterad med de senaste framstegen inom tandbehandlingar.

Bedömning och utvärdering:

Används av utbildare för att bedöma kompetensen och framstegen hos tandläkarstudenter och yrkesverksamma, för att säkerställa att de uppfyller de krav som krävs.

Preklinisk praktik:

Ger en brygga mellan teoretiskt lärande och klinisk praktik, vilket hjälper studenter att få förtroende och färdigheter i sina färdigheter.

Fördelar:

Realistisk upplevelse:

Ger en mycket realistisk simulering av dentala procedurer, förbättrar inlärningsupplevelsen och förbereder användare för verkliga scenarier. 

Omedelbar feedback och bedömning:

Erbjuder feedback i realtid och detaljerade bedömningar, vilket hjälper användare att förbättra sina färdigheter snabbt och effektivt. 

Säker lärmiljö:

Tillåter användare att öva och göra misstag utan att skada riktiga patienter, vilket ger en säker och kontrollerad miljö för lärande. 

Kompetensutveckling:

Hjälper användare att utveckla exakta handrörelser, förbättra sin teknik och bygga upp självförtroende för att utföra tandingrepp. 

Mångsidig träning:

Lämplig för ett brett utbud av tandingrepp och kan användas av både studenter och erfarna yrkesmän för träning och kompetenshöjning.

Applikationer:

Tandläkarskolor:

Används flitigt inom tandläkarutbildningen för att utbilda studenter i en säker och kontrollerad miljö innan de arbetar med riktiga patienter. 

Professionell utveckling:

Anställd i fortbildningskurser för praktiserande tandläkare för att förfina sina färdigheter och lära sig nya tekniker. 

Certifiering och kompetenstestning:

Används av utbildningsinstitutioner och certifieringsorgan för att bedöma och säkerställa tandläkares kompetens.

Hur fungerar en tandsimulator?

Nyckelkomponenter:

Manikins (Phantom Heads):

Anatomiskt exakta modeller av den mänskliga munhålan, inklusive tänder, tandkött och käkar. Dessa dockor ger en realistisk miljö för att utöva tandingrepp. 

Arbetsstationer:

Utrustad med tandläkarstolar, lampor och viktiga dentala instrument och handstycken som borrar, scalers och speglar, som replikerar en riktig tandoperation. 

Haptisk återkopplingsteknik:

Ger taktila förnimmelser som efterliknar känslan av att arbeta på riktiga tandvävnader, vilket gör att användarna kan uppleva motståndet och texturerna de skulle stöta på i faktiska tandingrepp.

Interaktiv programvara:

Guider användare genom olika tandbehandlingar med visuella instruktioner, feedback i realtid och prestationsbedömningar. Programvaran innehåller vanligtvis olika scenarier och svårighetsnivåer för att matcha användarens färdighetsnivå. 

Digitala skärmar:

Monitorer eller skärmar som visar instruktionsvideor, realtidsdata och visuell feedback under träningspass. 

Hur det fungerar:

Uppstart:

Instruktören eller användaren ställer in simulatorn genom att välja önskad procedur och förbereda provdockan med lämpliga dentala modeller eller tänder för den proceduren. 

Val av procedur:

Användare väljer den tandprocedur de behöver träna från mjukvarugränssnittet. De tillgängliga procedurerna kan inkludera förberedelse av hålrum, placering av kronan, rotbehandling med mera. 

Guidad övning:

Användare utför den valda proceduren på dockan med hjälp av de medföljande tandinstrumenten. Den interaktiva programvaran erbjuder steg-för-steg-vägledning, inklusive visuella instruktioner och ljudinstruktioner. 

Haptisk återkoppling:

Under proceduren ger haptisk feedback realistiska taktila förnimmelser, vilket gör att användare kan känna skillnaden mellan olika dentala vävnader och uppleva motståndet man stöter på när man borrar eller skär. 

Feedback i realtid:

Programvaran ger omedelbar feedback om användarens prestanda, och lyfter fram förbättringsområden. Denna feedback kan inkludera mätvärden som precision, teknik och färdigställandetid. 

Bedömning och utvärdering:

Efter att ha slutfört proceduren utvärderar programvaran användarens prestanda baserat på fördefinierade kriterier. Denna bedömning hjälper användare att förstå sina styrkor och områden som behöver förbättras. 

Upprepa och behärska:

Användare kan upprepa procedurer efter behov för att öva och förfina sina färdigheter. Möjligheten att öva upprepade gånger i en riskfri miljö är en betydande fördel.

Vad är haptisk simuleringstandvård?

Haptisk simuleringstandvård avser användningen av avancerad teknologi som ger taktil feedback för att simulera känslan och motståndet hos riktiga dentala vävnader under tandingrepp. Denna teknik är integrerad i tandsimulatorer för att förbättra träningen och utbildningsupplevelsen för tandläkarstudenter och yrkesverksamma. Här är en detaljerad förklaring:

Nyckelkomponenter i Haptic Simulation Dentistry: 

Haptisk återkopplingsteknik:

Haptiska enheter är utrustade med sensorer och ställdon som efterliknar den fysiska känslan av att arbeta med tandverktyg på riktiga tänder och tandkött. Detta inkluderar förnimmelser som motstånd, textur och tryckförändringar.

Realistiska tandmodeller:

Dessa simulatorer inkluderar ofta anatomiskt korrekta modeller av munhålan, inklusive tänder, tandkött och käkar, för att skapa en realistisk träningsmiljö.

Interaktiv programvara:

Den haptiska tandsimulatorn är vanligtvis ansluten till programvara som tillhandahåller en virtuell miljö för olika tandingrepp. Mjukvaran erbjuder feedback och bedömning i realtid och guidar användare genom olika uppgifter.

Fördelar med Haptic Simulation Dentistry:

Förbättrad inlärningsupplevelse:

Haptisk feedback låter eleverna känna skillnaden mellan olika tandvävnader, vilket hjälper dem att förstå de taktila aspekterna av procedurer som borrning, fyllning och extraktion.

Förbättrad kompetensutveckling:

Att träna med haptiska simulatorer hjälper studenter och yrkesverksamma att utveckla exakta handrörelser och kontroll, avgörande för framgångsrikt tandarbete.

Säker övningsmiljö:

Dessa simulatorer ger en riskfri miljö där eleverna kan göra misstag och lära sig av dem utan att skada patienterna.

Omedelbar feedback och bedömning:

Den integrerade programvaran ger omedelbar feedback om prestanda, lyfter fram förbättringsområden och säkerställer att användarna övar korrekt.

Upprepning och behärskning:

Användare kan öva procedurer upprepade gånger tills de uppnår färdighet, vilket ofta inte är möjligt med riktiga patienter på grund av etiska och praktiska begränsningar.

Tillämpningar av Haptic Simulation Dentistry: 

Tandläkarutbildning:

Används ofta i tandläkarskolor för att utbilda elever i olika procedurer innan de arbetar med riktiga patienter. Det hjälper till att överbrygga klyftan mellan teoretisk kunskap och praktiska färdigheter.

Professionell utveckling:

Tillåter praktiserande tandläkare att förfina sina färdigheter, lära sig nya tekniker och hålla sig uppdaterad med de senaste framstegen inom tandbehandlingar.

Certifiering och kompetenstestning:

Används av utbildningsinstitutioner och certifieringsorgan för att bedöma och säkerställa tandläkares kompetens.

Forskning och utveckling:

Underlättar testning av nya dentala verktyg och tekniker i en kontrollerad miljö innan de introduceras i klinisk praxis.

Sammanfattningsvis är haptisk simuleringstandvård ett banbrytande tillvägagångssätt som avsevärt förbättrar tandläkarutbildningen genom att ge realistisk, taktil feedback, vilket förbättrar den övergripande skickligheten och självförtroendet hos tandläkare.


  • Tidigare:
  • Nästa:


  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss